Autistiska drag

Det finns ett autistisktspektrum med diagnoser som t.ex. aspergers eller autism. Om man inte riktigt kvalar in bland någon av diagnoserna men visar symptom eller ja, autistiska drag så får man helt enkelt nöja sig med att man har autistiska drag more or less. Jag är en av dem. Jag lutar mest åt aspergers men jag har tydligen ok föreställningsförmåga och det är mest den socialaaspekten jag visar symptom på. 
 
Så nu vet ni vad jag och affe kommit fram till hittills. och varför jag är lite som jag är, och varför jag har har begränsad förmåga till social interaktion.