skin

"och allt som hon tänkte och kände försvinner och är borta för alltid"