Citat

Ett stycke ur Lars Lilliestams bok Musikliv:

"Jag vill avsluta med ett vackert citat av litteraturvetaren Jan Thavenius. Han skriver om varför männiksor läser böcker. Till stor del täcker hans svar in också på varför människor ägnar sig åt musik. Byt bara ut läser mot lyssnar, musicerar eller musikar.

Vi vet att folk läser för att fly undan en stund, drömma dagens drömmar och känna allmaktskänslor. För att känna igen egna erfarenheter och lära känna andras, för att se världen på nytt och kanske se den vidgas en smula. För att fylla tomma hål i tillvaron, för att slå ihjäl väntan på något annat, på att något ska ske.

För att skratta eller gråta ut, för att lätta på spänningar eller för att leva lite ofarligt spännande, för att finna tillfredsställelsen i avslöjandet och katastrofen. För att bearbeta konflikter i våra liv eller för att slippa göra det. För att bli varse livets heta puls och det hissnande i orimliga drömmar."

Kommentera här: